Revize

Provádíme pravidelné periodické prohlídky sportoviště 1x za rok nebo 2x za rok při náročnějším využití sportoviště, zpracujeme popis nářadí, vyhodnotíme jeho stav, poradíme s vedením předepsané dokumentace, poradíme v legislativě, zpracujeme provozní řády.

Čtvrtletní kontroly

Provádíme nezávislé čtvrtletní prohlídky sportovišť, které jsou povinností provozovatele.